Ont i senan vid knät

Fråga:

Jag har en son på 12 år som har ont i inre senan bakom knät. Han har vilat i 2 veckor men det blir inte bättre. Han idrottar mycket,och det var på fotbollen det började. Jag undrar vilken behandling som finns att tillgå.

Svar:

Behandlingen anpassas till diagnosen och orsaken till besvären. Vila är inte en acceptabel behandling om man är idrottsaktiv. ”Senan bakom knät” innebär en rad olika alternativ, eftersom det finns ett flertal strukturer bakom knät som kan skadas, i synnerhet hos fotbollsspelande unga individer. Sök hos er idrottsläkare för detta.