orimligt låg vilopuls och svårt att fylla lungorna

Fråga:

Jag är 39år, löptränar 1 – 3 gånger i veckan under sommarhalvåret, alltid samma sträcka som är 5km.
Jag har svårt att fylla mina lungor på ett tillfredsställande sätt. Märks mest vid träning (löpning) men även utanför träning. Jag känner att jag skulle vilja ta ett djupare andetag än vad jag kan för att känna mig tillfredsställd. Om jag får mig själv att gäspa så får jag i mig så mycket jag behöver.
Vid löpning så kan jag ibland, utan att gäspa, få i så mycket jag behöver men då får jag en konstig känsla ovanför bröstkorgen i halsen, som att den får vidgas för att få i den extra luft som behövs. Är det utanför träning så får jag i stället den känslan under bröstkorgens mitt. Jag har sökt hjälp hos sjukvården för detta men det blev bara en utredning om astma, som jag inte har, och sedan lades utredningen ned.
Jag tycker även att jag har en oförtjänat låg vilopuls som är på 44. Kan det vara så att vid träning får mitt hjärta jobba hårdare eftersom jag inte får i mig nog med syre och därför blivit mer vältränat än vad det borde vara?
Vid löpträning så går pulsen upp snabbt till kring 160 och jag hamnar i kategorin ”högintensiv” träning.
Det känns lite väl högt att ha den pulsen när jag snart kommer börja tackla lite längre sträckor att löpa.
Är detta något jag bör kolla upp? och vart vänder jag mig då i så fall. Speciellt det här med att inte kunna fylla lungorna helt besvärar mig lite.

Svar:

Konstig känsla i halsen och känsla av att inte få luft bör uteslutas bero på någon fysisk orsak, vilket man gör vid besök i första hand hos sin husläkare. Husläkaren/allmänspecialisten är bäst på att bedöma vad som bör göras utredningsmässigt. Inte sällan utmynnar detta i att man inte hittar någon fysisk orsak, varmed man låter sig nöjas. Man bör då ändå gå vidare, genom att tänka sig psykliska orsaker till besvären, vilket kräver att man själv söker eller får remiss till psykolog, gärna med idrottsmedicinsk erfarenhet.