Orsak till hög vilopuls?

Fråga:

Vilopuls 68 slag per minut. Spinger 2500 meter på 12 minuter (coopertest) vilket indikerar ok kondition. Ingen pågående infektion i kroppen. Har inte testat min maxpuls men ligger på ca 170 i konversationstempo och kan ganska enkelt få upp den 200 slag/min. Mäter puls med Polar RCX5 och har gjort upprepade mätningar av vilopuls. Bör jag utreda detta och kan det finnas andra förklaringar till hög vilopuls?

Svar:

Vilopulsen är normal. Den varierar mellan olika individer och är inget absolut mått på hälsa, god kondition eller sjukdom, utan varierar en hel del av fysiologiska skäl mellan olika individer. Den är så hög eller låg som din kropp behöver. Däremot om vilopulsen ändrar sej avsevärt bör man se över sitt hälsotillstånd, om ingen naturlig förklaring finns. I och med konditionsträning ökar hjärtats slagvolym och blodets gasutbyte sker lättare, vilket gör att vilopulsen och arbetspulsen blir lägre i förhållande till tidigare.