Översträckning i leder

Fråga:

Jag är dansare och då anses det eftersträvansvärt med översträckta knän i vissa positioner. Är detta något som går att stretcha sig till eller är begränsningen medfödd?

Svar:

Översträckning är hos vissa ett medfött fenomen, av någon orsak mer förekommande hos flickor/kvinnor. Under barnaåren är det dessutom till viss del träningsbart. Ju närmare vuxen ålder desto svårare att träna upp, även om förmågan är individuell. Rent medicinskt är översträckning förenat med risk för ledskada, som i sin tur kan leda till artros, vilket inte är helt ovanlig hos professionella klassiska dansare.