översträckt knä

Fråga:

Hej!
Min 16-åring trampade i en håla på en fotbollsmatch och översträckte knäet. Han kan gå på det men har ont (ingen svullnad). Hur ska han träna för att undvika detta framöver? Han börjar på fotbollsgymnasium till hösten och fotbollen är väldigt viktig för honom. Tacksam för svar.

Svar:

Hej!
Det man bör försäkra sej om är att din son har så god koordinationsförmåga som möjligt i nedre extremiteterna och bålen. Det har visat sej att det finns ett tydligt samband mellan koordinationsförmåga och ledstador, t ex ledbands- och korsbandsskador. Den förmågan är inte automatiskt god utan måste tränas, olika mycket beroende på hur stora krav som ställs i den aktuella idrotten. Fotboll ställer extremt stora krav på detta men tyvärr betonas inte den typen av träning i den vardagliga träningen, trots att man vet att skador är huvudorsaken till lång prestationsnivå och att man tvingas sluta med sin idrott.
Koordinationsträning kan utföras genom olika principer och metoder. Om man vill lära sej detta behöver man manuell instruktion, något vi kan bistå med hos oss på IMES/idrottsdoktorn.se, där det finns tillgång till både individuell- och gruppträning.