partiell ospecifik frozen shoulder

Fråga:

Jag Skadade min axel för 13 månader sen när jag styrketränade. Hade mycket ont på framsidan axeln och under acromion. Först fick jag diagnosen impingement, och bicepstendinit. Fick kortisoninj. både subakromiellt, vid bicepssenan och acromioclavikularleden. Inget hjälpte. Axeln började stelna i abduktion(90), och flektion (110),dessutom inåtrotation. Obs. inte utåtrotation. Jag gjorde en akromioplastik i febr. utan förändring ng. smärta och rörligheten. Wad rekommenderar du?

Svar:

Hej!
Uppenbarligen är impingement (trängsel mellan överarmshuvudet och axeltaket) inte orsaken till dina besvär, eller så är det kirurgiska ingreppet tekniskt misslyckat. Impingement är en vanlig ortopedisk förklaring till en mängd besvär. Äkta bicepstendinit är en raritet, men i klinisk undersökning finns ibland tecken till detta (s k ”sulcus sign”, med ömhet i bicepsfåran) sekundärt till ett retningstillstånd i annan del av axeln. Frågan är inte primärt vad man gör nu, utan vad som förorsakat dina besvär från början, t ex en instabilitet med överkompensation i form av överbelastning, koordinationsstörning et c. För att komma till rätta med det behövs en funktionell undersökning, om du inte redan gått igenom en sådan, samt att man sätter sej in i hur tidigare behandlare och undersökare bedömt det hela. Det kan man göra hos t ex specialistutbildad idrottsläkare eller hos axelspecialiserad sjukgymnast, alternativt ortoped med särskild axelutbildning. Främst bör du dock följas upp av den som opererat dej, som ju har mest insikt i dina speciella förhållanden.