Påverkar halsbränna konditionen?

Fråga:

Hej!
Jag lider av halsbränna har nyligen börjat behandla med omeprazol. Undrar om halsbrännan på nåt sätt kan påverka konditionen när jag springer. Jag blir fort väldigt anfådd, nästan som när jag får allergisk astma under pollensäsongen. Eftersom halsbränna kan ge astmaliknande symptom, påverkar det även luftrörens kapacitet på nåt sätt?

Svar:

Reflux, som beror på bråck på övre magmunnen med påföljd av läckage av maginnehåll upp i matstrupen kan i vissa fall ge astmaliknande besvär, om vätskan tar sig ner i luftstrupen. Rimligen borde det även ge hosta som tilläggssymptom. För att få svar i det individuella fallet kan provokationsspirometri vara hjälpsam. Det utförs genom att mäta lungkapaciteten efter att man provocerat fram symptomen, t ex på löpband. Sådan undersökning utförs på Fysiologisk klinik, till vilket man kan få remiss av sin husläkare eller idrottsläkare.  
Tillståndet är dock, enligt min erfarenhet, inte vanligt förekommade, varför man behöver tänka på och utesluta andra orsaker till andfåddhet som är vanligare eller allvarligare: ansträngningsutlöst astma, lågt Hb, hjärtsvikt o s v. En läkarundersökning borde kunna ge svar på vilka undersökningar man bör ordinera i första hand.