Peritendinit.

Fråga:

Jag har haft ont i h. hälsena vid aktivitet framförallt löpning. Senan var svullen och man kunde höra och känna krepitationer varför jag antar att det var/är peritendinit. Jag har behandlat med vila och Diklofenak ett par dagar och nu har krepitationerna och smärtan försvunnit men det föreligger fortfarande svullnad, om än mindre, och viss stel könsla vid gång. När kan man börja mobilisera och träna igen, ska jag fortsätta vila trots förbättring? Skulle det vara någon vits att behandla med Heparin i detta läge när smärtan och krepitationerna redan försvunnit, jag tänker framförallt på långtidsprognosen och risken för sammanväxningar mellan sena och paratenon?

Svar:

Peritendinitis crepitans/peritendinit låter som en rimlig diagnos. Den brukar uppstå som ett resultat av överbelastning, t ex då man introducerar en ny aktivitet, eller ändrar på förhållanden i en invand sådan, tll exempel säsongsvis skidåkning, löpning m fl.
Eftersom symptomen försvunnit finns ingen anledning till heparinbehanling. Inte heller finns någon större risk för sammanväxningar, såvida det hela inte upprepar sig eller förvärras, d v s vid fortsatt överbelastning. En tids avlastning, förslagsvis 6-8 veckor, med tanke på att du fortfarande har inflammationsaktivitet, skadar inte, men ersätt den symptomgivande aktiviteten med annan under en tid och introducera den försiktigtvis, med långsammare upptrappning.