Piriformis syndrom

Fråga:

Jag har de senaste 5 åren dragits med en synnerligen besvärlig skada som för åtta månader sedan diagnostiserades som piriformis syndrom. Jag har sedan dess främst inriktat mig på massage och stretching av piriformis muskeln samt även lagt ner en del tid på inåtrotation av
höften med gummiexpander som motstånd. Ingen av dessa övningar har dock hjälpt det minsta.
Ytlig massage har t ex varit helt förkastligt och masserar jag hårdare, vilket jag måste för att komma åt muskeln, så är det svårt att inte komma åt ischias nerven och jag vet inte riktigt hur det
påverkar muskulaturen. Min kiropraktor säger att det inte är något att bry sig om, men jag vet inte vad jag skall tro. En sak är i alla fall säker och det är att all styrka i musklerna som håller upp
hålfoten har försvunnit, och det borde väl bero på det ökade trycket mot ischias nerven som massagen medför. Det enda som egentligen har lett till förbättring, om än extremt kortvarig, det är de gånger jag har
tryckt med en pinne mot vissa punkter på piriformis muskeln. Detta leder inte alltid men ibland till att muskeln ger efter och blir flexiblare. Det känns dock aldrig direkt bra och den lilla förbättringen
brukar alltid upplevas som ett kort rus som vanligtvis håller i sig i ca 10 sekunder och sedan är jag tillbaka i ”stenåldern” igen. Jag vet inte riktigt vad jag skall dra för slutsatser av detta. Är det så en
”förstörd” muskel reagerar ? Eller finns det hopp? . Innan jag visste vad piriformis syndrom var, så uppsökte jag en lång rad med sjukgymnaster, naprapater och kiropraktorer och efter ett av dessa
besök inledde jag ett halvårslångt tränande av höftens utåtrotatorer pga ”försvagade muskler”.
Vad är det som händer med muskeln i ett sådant läge då muskeln är kroniskt ”ihopdragen” och man överanstränger den ännu mer? Om vi utgår från det värsta och antar att det hela gått så långt att muskeln nu är kroniskt ”förstörd”, vad innebär då det? Jag är trots allt hoppfull och undrar därför:
Vad finns det att göra ? Jag har förstått att man kan ta bort piriformis muskeln, men det vill jag ju så klart inte.
Finns det något annat sätt att skilja muskel från nerv? Operativt ingrepp? Eller manipulation?
Jag har funderat en del kring om det genom att öka smidigheten i andra närliggande muskelgrupper skulle gå att bättre komma åt piriformis. Om det är möjligt, vilka muskelgrupper är det i sådana fall då? Sartorius?
Jag har informerats om att det går bra att cykla om man har piriformis syndrom bara man håller sig på sadeln, ställer in sadelhöjden så man undviker vobblande och sträckande, och trampar med lätt motstånd. Jag måste säga att det inte alls stämmer. Redan efter 10 minuters måttlig ansträngning har jag uppnått ett
tillstånd då alla tidigare ansträngningar för förbättring har varit till spillo. Finns det någon annan träningsvariant
om man har ett behov av att hålla igång pumpen?
Jag hoppas innerligt på ett svar. Det skulle betyda mycket oavsett dess karaktär.
M.v.h. Storlöparen Hans Castorp

Svar:

Hej Hans
För det första bör man noggrant undersöka för att vara säker på din diagnos, och det är jag inte säker på i ditt fall. M Piriformis ligger i samma område som men rad andra strukturer, såsom N Ischiadicus, isciasnerven, och andra intilliggande msukler, vilket ibland gör diagnosen svår. Inte ovanlig är nämligen, särskilt vid längre tids besvär, att fler strukturer är inblandade. Om man i det fallet talar om ett ”piriformissyndrom” bör man vara mycket säker i sin diagnostik. Diagnosen ställs med ledning av lokal manipulation och rörelseundersökning. Ibland kan ultraljudsunderökning vara av värde, och ibland behöver man komplettera med en magnetkameraundersökning om man inte är helt säker. Det låter på din beskrivning som du behandlats under lång tid utan effekt, vilket är alarmerande. All behandling som drar ut på tiden bör ifrågasättas och omvärderas. Jag tro inte din muskulatur är förstörd på något sätt, men uppenbarligen räcker inte de åtgärder man hittills vidtagit. Piriformisproblem brukar behandlas med töjningar, tvärfriktioner (medicinsk ”massage”), och i sällsynta fall kortisoninjektion. Du behöver därför träffa en idrottsmedicinskt utbildad läkare för diagnos och behandlingskorrektion t ex hos Idrottsdoktorn.se. Tyvärr underhåller du nog dina besvär en del med den aktivitet du nämner och behöver hitta någon sådan som inte provocerar fram dina besvär.