Piriformissyndrom

Fråga:

Har problem som ställer till det vid löpning och styrketräning.Kramper I piriformis, harmstings och vaden. Leder till smärta och muskelsvaghet I ben Otaliga naprapatbehandlingar har inte hjälpt. Kan ni hjälpa till?

Svar:

Smärta och muskelsvaghet samt överbelastning av muskulatur talar bl a för nervrotspåverkan eller nervutlösta besvär, och bör utredas, antingen hos din husläkare, ortoped eller idrottsläkare.