Problem efter korsbandsoperation

Fråga:

Jag genomgick en korsbandsoperation för snart ett och ett halvt år sedan (vilket jag ångrar). Idag har jag en konstant svullnad och irritation i knäet som vägrar att ge sig. Enligt ortoped som jag talat med tyder de symptom jag har på att knäet är instabilt. Det känns ganska hopplöst för tillfället eftersom jag tvivlar på möjligheterna att få ordning på knäet. Jag lever dock fortfarande på hoppet och skulle till att börja med vilja utreda vad som är orsaken till mina besvär. Kan det vara idé att söka hjälp hos er?

Svar:

Om knäleden är instabil betyder det att man inte riktigt lyckats vid korsbandsoperationen. Det första man behöver veta är om det verkligen handlar om en instabilitet eller om det beror på något annat, dvs vilka belägg ortopeden har för sitt utlåtande. Om det handlar om instabilitet bör man överväga hur stor instabiliteten är. Om den är liten eller högst måttlig kan man pröva med särskild stabilitetsträning, något som bl a IMES har specialister för, med men även bör kunna ordnas via remiss till t ex sjukgymnast från ortopeden. Om det handlar om en grav instabilitet bör ortopeden ta ställning till förnyad operation. Instabilitet i knäleden riskerar att orsaka förslitning av broskytorna på sikt och bör inte utan vidare lämnas utan åtgärd. Dessutom försvårar ju besvären ditt idrottande, vilket är synnerligen allvarligt i sig. Om du önskar är du välkommen till oss för en bedömning, även om det i första hand bör bedömas av den ortoped som utfört operationen.Med vänliga hälsningar, Dan Leijonwall, specialistläkare, IMES/idrottsdoktorn.seOm du så önskar kan du beställa tid för undersökning hos oss på IMES genom att skriva till

//
\n
////

//

////
Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den

//

////
och hänvisa till detta svar för en snar besökstid.