Provtagning och järntillskott för elitidrottare

Fråga:

Hej ! Jag jobbar som skolläkare. Finns generella riktlinjer för provtagning på elitidrottare? Här tas sen länge blodtatus och ferritin årligen på elever vid Riksidrottsgymnasiet. Ska dessa ungdomar mer liberalt få järnsubstitution?

Svar:

Käre kollega! Nej, såvitt jag känner till finns inga data eller studier som skulle motivera generell järnsubstitution. Man har diskuterat frågan på nationell nivå (ur ett delvis annat pespektiv) via Folhälsoinstitutet, men kommit fram till att eventuell medicinering bör även i dessa fall prövas individuellt, och individanpassas. En offentlig redovisning av specifikt era mätresultat av blodstatus och ferritin vore av mycket stort intresse (om det inte redan är gjort) för oss idrottsläkare, och skulle kunna tjäna som grund för fortsatt handläggande av frågan! En artikel av dej till LT eller Svensk Idrottsmedicin?