Rätt diagnos

Fråga:

Kan en slapp magmun ge liknande symptom som astma, dvs andningsbesvär, hosta mm? Jag blir besvärsfri, om jag tar en Lanzo precis innan löppasset. Annars stora problem.

Svar:

Hej!
Ja, det är välkänt att sura uppstötningar, reflux, kan ge astmaliknande symptom, f f a hosta, men även sensibilisering av luftvägarna så att dessa blir extra känsliga för retning. Man bör utföra en gastroskopi, titta ner i matstrupen och magsäcken, för att avgöra hur stort bråck du har, och därefter bestämma rätt åtgärd. Det finns i princip två olika åtgärder; läkemedel som tar bort magsyran eller kirurgisk åtgärd. Vid operation, som utförs med titthålsteknik, gör man magmunnen trängre. Resultatet brukar vara gott. Om man väljer läkemedelsbehandling bör denna täcka hela dygnet, dels för att få bra effekt på symtomen men också för att minska påfrestningen på matstrupen av magsaften. Retningen kan på sikt öka risken för kronisk inflammation och matstrupscancer.