Reflux och löpning

Fråga:

Jag har väldigt svåra besvär av reflux och bråck på magmunnen och har på grund av detta varit tvungen att sluta löpträna. Det gör helt enkelt för ont i bröstet och magen under och efter träningen. Min högsta önskan är att kunna återuppta löpningen. Kommer jag kunna göra det eller är det farligt att träna med reflux och bråk på magmunnen?

Svar:

Nej det är inte farligt att träna med reflux, men däremot väldigt besvärligt. Det är ganska vanligt, man räknar med att 30% av vuxna har större eller mindre bråck på övre magmunnen. Besvären blir ofta mer framträdande vid fysisk ansträngning.
När man idrottar med bråck, och det är tillräckligt stort läckage, kommer maginnehåll upp i matstrupen, i och med att buktrycket ökar. Ofta känner man av det i form av sura uppstötningar/halsbränna, men även illamående förekommer. Om det pågår lång tid uppstår inflammation i matstrupen, esofagit, vilket kan yttra sej som värk, eller smärta då man sväljer mat. Vid långtida retning, årsvis, finns en viss risk för att slemhinnan omvandlas i malign riktning, till dysplasier och cancer.
Det finns i princip två sätt att behandla; med läkemedel eller kirurgiskt. Läkemedel som höjer pH i magsäcken (”tar bort syran”), t ex omeprazol, brukar ofta vara effektivt, och ges då regelbundet. Om detta är otillräckligt, trots höga behandlingsdoser, eller om läckaget upp i matstrupen är betydande, kan man med titthålskirurgi göra magmunnen stramare.
Sök för detta för bedömning hos din idrottsläkare, alt hos din husläkare.