Rehabilitering av avslitet ledband

Fråga:

Jag är ledare till en spelare som har fått ett ledband mellan skulderbladet och nyckelbenet avslitet. Hur länge ska man vila? Hur ser rehabtränignen ut?

Svar:

Svaret på frågan avgörs av hur stor skadan är och hur man ställt diagnosen (dvs hur säker den är). Vid leden mellan nyckelben och axeltak/skuldra finns flera ligament, plus en ledkapsel runt leden som ofta helt eller delvis går sönder om andra ledband skadas. Man delar in skadetyperna kring denna led i svårighetgrader. Om skadan är stor kan operation krävas, men oftast väljer man rehabiliteringsträning som specialdesignas beroede på idrott, prestationsnivå och typ av skada (vilket bl a vi på IMES har som uppgift). I princip kan man igångsätta aktivitet/rehabilitering så snart smärtan tillåter.
Vila brukar vi i princip aldrig rekommendera hos oss på IMES. Vila är skadligt och gör att man tappar sina färdigheter i styrka, kondition, uthållighet och koordination, gör att återgång till idrott tar onödigt lång tid och att man tappar motivation. Utebliven rehabilitering gör också att återskaderisken ökar.