Reumatism och idrott

Fråga:

Hej!
Jag är en pappa till en kille på snart 15 år som sedan 18 månader lider av barnreumatism.
Han älskar att idrotta och då framförallt ishockey. Sjukdomen har sakta men säkert blivit svårare att hålla i styr med Pronaxen och därför har vi nu gått över till metatrexat för att hejda försämringen.
Han har kunnat träna ganska obehindrat fram till i december då han bokstavligen har gått i väggen under träningar. Plötslikt och utan förvarning tar han totalt slut och hyperventilerar, tappar koncentation även dubbelseende har förekommit. Vi tror att detta har samband med ett lågt blodvärde ca 100. Vi har kollat järnhalten men den är ok. Kan reumatismen påverka blodvärdet så här mycket? Han älskar att träna och mår bättre i lederna av det men törs vi låta han fortsätta då han får problemen enligt ovan.

Svar:

Ja, reumatismen kan påverka blodvärdet hemoglobin (Hb) i hög grad. Hyperventilation och dubbeseende är dock symptom som inte hör till sänkt Hb. Men man bör genom kompletterande provtagning utesluta så att ingen annan brist föreligger, t ex brist på järn, vitamin B12 et c, och bedöma om det är en biverkan av Metotrexat. Den bedömningen bör i första hand reumatologen göra. Reumatologen kan vid behov samråda med din sons idrottsläkare för en mer sammanhållen bedömning.
Ett Hb på 100 g/L är mycket lågt för ett barn som idrottar, för lågt för att accepteras, även med reumatism som eventuell grundorsak.