Risk för att patella åker ur i led

Fråga:

14 årig forbollskille som har fått diagnosen om större risk för att patella kan åka ur i led. Vilken typ av träning kan hjälpa till att stabilisera knät?

Svar:

Hej!
Tillstånd där knäskålen helt eller delvis åker ur led kan med fördel avhjälpas med stabiliserande träning av lårmuskeln (quadriceps). Sådan träning går främst ut på att stärka den ”inre” portionen av muskeln, vastus medialis, förbättra balansen mellan den yttre och den inre muskelportionen (vastus lateralis och vatus medialis), samt träna koordinationen mellan musklerna. Träning skall alltid ske via sjukgymnast eller annan kunnig fysioterapeut så att man säkerställer utförandet och resultatet av träningen. För idrottare är anpassning av träningen till den egna idrotten högst väsentlig för resultatet.