Rökning och kondition

Fråga:

Nu är det mycket tal om EPO, höghöjd mm när det gäller konditionssporter. Nu en lite kontroversiell men hypotetisk fråga. Om man röker under träning och vila men håller sig rökfri 24 timmar innan en konditionskrävande tävling (cykling, skidåkning, marathon el dyl) borde då inte effekten vara liknande den man får vid andra typer av ”bloddoping”. Naturligtvis bortser jag nu från de skador som rökningen ger. detta är alltså inte ett sätt att rättfärdiga rökning utan endast en fråga med tanke på syreupptag.

Svar:

Hej!
Nej, rökningen påverkar syreupptagningsförmågan i negativ riktning. Den ökade syreupptagningsförmågan vid missbruk av erytropoietin (EPO), samt vid höghöjdsträning beror på en ökning av antalet röda blodkroppar samt förändring av benägenheten för blodkroppen at lämna ifrån sig syre ute i vävnaden (hemoglobinets dissociationskurva). Denna påverkas inte särskilt mycket akut utan kräver en tids påverkan för att förändras. Rökning ökar innehållet av kolmonooxid i blodet, vilket akut försämrar syreupptagningsförmågan. Att vara rökare och att avhålla sig från rökning 24 timmar inför en tävling torde dessutom störa prestationsförmågan väsentligt pga abstinensbesvär kemiskt och psykologiskt, förutom den hämningseffekt man har för övrigt på sikt och akut, och som du valt att bortse ifrån, och som i en verklig situation är högst väsentlig.