Sex

Fråga:

Jag undrar hur det är för oss elitidrottare. Hur lång tid före en tävling ska man helst inte ha sex? för att man ska kunna prestera max? Undrar bara det har sagts så mycket olika saker så därför undrar jag hur de är?

Svar:

Hej!
Detta är en fråga som inte så lätt låter sej besvaras, då det finns många åsikter och väldigt tunnt med forskning. Dessutom är ämnet behäftat med en mängd fördomar och föreställningar om sexualitetens allmänna skadlighet. Idrottstränare använder nog för det mest tankesättet att ”ta det säkra före det osäkra” och tenderar att förbjuda sex långt innan tävling trots att man inte har kunskap. Det man då befarar är att sexutövandet skall ha negativ inverkan på prestationsförmågan i tävlingen. Men det kan ju också tänka sej det omvända, att en sexuellt frustrerad individ genom t ex fokuseringsbrist kan lågprestera. Ur återhämtningssynvinkel, och prestationssynvinkel på sikt, är sex sannolikt bra, då det höjer testosteronproduktionen och minskar den nedbrytande effekten av stress och träning.
Som bekant kan man ha sex på olika sätt, med olika intensitet, under olika stort tidsmängd, med eller utan utlösning et c, och också med olika och individuell fysiologisk och psykologisk inverkan på tävlingspresterandet. Dessutom finns stora individuella skillnader och skillnader mellan könen vad gäller fysiologiska och psykologiska effekter av sex, förutom att det säkert påverkar olika idrotter på olika sätt. Vetenskapliga studier har varit motsägelsefulla, vilket inte är konstigt då en så stor mängd faktorer påverkar.
Mitt svar är att gå ”den gyllene medelvägen”, en kompromiss; Jag utgår från att sex är av godo men att de (relativt kortvariga) avslappnande processer som sker i samband med utlösning kan påverka prestationen (positivt eller negativt). Avstå från sex 6 timmar före tävling, det borde inte vara någon uppoffring, och därmed elimineras också risken för frustation som stör fokuseringen. Det finns ingen anledning för ledare/tränare att förbjuda sina tävlande att ha sex innan tävling/match.