Skadad ljumske

Fråga:

Hej! Jag är 11 år och skadade ljumsken för 8 veckor sedan när jag spelade fotboll och det har inte läkt än. Det gör fortfarande ont när jag skjuter ett skott. Det hugger ofta till i ljumsken när jag gör en snabb rörelse. Förvärrar det ljumskskadan att spela fotboll? Vad ska jag undvika för att inte förvärra ljumskskadan? Jag vill väldigt gärna spela fotboll så vad kan han göra?

Svar:

Hej Samuel!

Ljumsksmärta är närmast en typskada hos fotbollsspelare, och kan ha olika orsaker. Den vanligaste  orsaken kan tänkas vara multifaktoriell, d v s består av flera komponenter samtidigt. Funktionellt tänker man sig brister och/eller obalans i koordination, stabilitet och styrka. En mekanism kan vara självgenererande genom ordination av vila. Vila bör sällan eller aldrig tillämpas på annat än akuta tillstånd (skelettskador, inflammationer, infektioner). Genom vila tappar man ganska snabbt de kvaliteer man fått genom träning och matchning. Vid återkomst från vila riskerar man därför återfall; förmågan är lägre än kraven; obalans mellan krav och förmåga ger förutsättningar för återfall. Rätt åtgärd är därför allmän fysträning kombinerat med riktad träning av brister, samt undvikande av alltför smärtande övningar/moment. Träningen bör ske långsamt upptrappande. En av fallgroparna är att återgå i ordinarie aktivitet för snabbt, och/eller tro att orsaken är unifaktoriell (beror på en enskild orsak), vilket ställer krav på spelare och tränare att dosera och balansera träningen rätt. Om man inte ”får till det” är rätt åtgärd att ta hjälp av en sjukgymnast/fysioterapeut.

I ditt fall kan man tänka sig att du går på för hårt och därmed orsakat dig förnyad smärta. Du behöver hjälp av dins tränare eller en sjukgymnast som kan hjälpa dig att ta reda på var du har dina svagheter. Det kan t ex röra sig om bristande bålstabilitet, korta höftböjarmuskler et c. Du bör efter sådan analys lägga upp ett träningsschema för att åtgärda dessa brister, tillsammans med ordinarie träning, men undvika alltför smärtande moment. Fysträningen skall enbart syfta till att underhålla dina baskvaliteer.