Skänkelblock problem vid ultralöpning?

Fråga:

Hej!
Jag är 55 år gammal. Jag håller på med ultralöpning. Nyligen vid en läkarundersökning inför ett ökenlopp på 220 km, togs det ett EKG och det konstaterades att jag har högersidig skänkelblock.
Läkaren förklarade vad det var, och att det inte var något att bry sig om, men jag är inte helt säker på att han vet om det har någon inverkan vid ultralöpning.
Så frågan är om det kan ha det, vid löpning väldigt långa sträckor.
Jag tränar med pulsklocka. Ibland, speciellt när jag tränar mycket, kan jag ha en puls på 180-200. Tar jag det lugnare sjunker den. Jag har tidigare gjort maxpulstest och då kom man fram till att jag hade ca 166 i maxpuls.
Kan det vara några extraslag/dubbelslag på grund av skänkelblocken?

Svar:

Nej, skänkelblock ställer i sej inte till några som helst problem ens i ultramarathon, och inte heller har det något att göra med din arbets- eller maxpuls, eller förekomst av extraslag. Skänkelblock innebär i sej inte några symptom och är rätt vanligt förekommande, ett par procent av befolkningen har detta oftast medfött, men kan också debutera senare utan relation till särskild händelse eller sjukdom. 
Din maxpuls är teoretiskt 220 minus din ålder (den sjunker i medeltal 1 pulsslag/livsår), d v s 165, men varierar en hel del mellan olika individer, och också beroende på andra faktorer. För en vältränad person sjunker maxpulsen långsammare med åldern än hos den otränade. Maxpulsen går inte att påverka med t ex träning, utan är medfödd. Däremot kan den påverkas av en rad mediciner och droger. Ett exempel är Seloken (metoprolol), som är en betablockerare och används för att sänka högt blodtryck, och som sänker den maximala arbetspulsen. Effekten av det är att hjärtats pumpförmåga nedsätts, varvid konditionen minskar – man orkar betydligt mindre vid ansträngning. Andra betablockerare fungerar på samma sätt, och bör därför undvikas i behandling hos idrottsaktiva.