skelett och muskler

Fråga:

Att träna regelbundet är ju hälsosamt. Men dock så är för mycket höginsentiv träning direkt farligt för kroppen. Även om man bara bygger muskler får man ofta problem mer hjärtat senare…

Min fråga är: Varför är viss träning skadlig och annan bra för kroppen? Och vilka andra konsekvenser dessa träningrelaterade hjärtproblem kan de ge överiga kroppen?

Svar:

När man tränar styrka svarar hjärtat på belastningen genom att öka hjärtkammarväggens tjocklek – ”oxhjärta”. På sikt gör detta att hjärtkammarens storlek minskar, vilket minskar mängden blod som kan pumpas ut, ”hjärt-minutvolymen”, vilket hjärtat kompenserart genom att pumpa fortare och kraftigare – en av mekanismerna bakom förhöjt blodtryck. Konditionsträning däremot gör att hjärtat stimuleras att öka hjärtkammarens storlek. Genom att komibinera styrketräning och konditinsträning kan man således eliminera riskerna för blodtrycksförhöjning och att hjärtats kapacitet minskar. 
I praktiken tränar all framgångsrik elit inom styrkeidrotter nu för tiden medvetet konditionsträning regelbundet, för att eliminera hjärt-kärlriskerna och för bättre prestation.