Sköldkörteloperation och elitidrott

Fråga:

Går det att fortsätta orientera på elit nivå om man får sköldkörteln bortopererad?

Svar:

Ja, om man ersätter hormonhalten med tillförsel av sköldkörtelhormon (i tablettform).