Slalom med korsbandsskada

Fråga:

Hej jag har en fråga! I Oktober 2012 slet jag av mitt främre korsband och är sedan länge extremt överrörlig i alla leder i min kropp, har 9 av 9 möjliga poäng på skalan där läkarna sett en extrem översträckning på båda mina knän. Och nu till frågan, finns det någon möjlighet att åka slalom med denna skada då jag fortfarande känner en instabilitet i knät trots operation och rehab i lite över 2 år?

Svar:

Om du kan åka slalom eller inte har att göra med dels hur van/skicklig du är, dels vilken nivå av slalom du utövar, och hur stabilt ditt skadade knä är. Generellt syftar operation (ersätta korsbandet) till att öka stabiliteten. Att ha en överrörlighet ställer i allmänhet större krav på stabilitet för att undvika skador. Har man överrörlighet är det en god idé att förebygga skador genom stabilitetsträning som är anpassad till de krav som ställs: ”Krav och förmåga bör väga jämt”. Det nämns inget i frågan om vilken nivå och syfte rehab haft. Jag möter ibland patienter med ur idrottslig synvinkel ofullständig/bristfällig rehab, liksom patienter där rehab av olika skäl inte kunnat drivas längre.
För att skatta din stabilitet kan man göra särskilda funktionella undersökningar. Bedömningen utförs bäst av specialistläkare (ortopedkirurg eller ortopedmedicinare) eller specialistsjukgymnast/naprapat med erfarenhet av att bedöma sådant.