Smärta baksida knä efter fallolycka.

Fråga:

Om man har slagit i knät i hårt underlag, typ mitt på knäskålen, fast smärtan är lokaliserad på baksidan, vad skulle det kunna vara då som spökar? Det provocerar/gör ont (baksidan av knä, mellan vad och baksida lår) att böja benet när man ”håller emot”.

Svar:

Få uppgifter gör detta svårbedömt; Jag tänker främst på att vävnaden inuti knät reagerar på traumat och ökar vätskemängden i knät. Detta leder till att det blir trångt och tar emot när man böjer benet. Det andra jag tänker på är att en ofördelaktig belastning kan få muskelfästen att reagera med akut inflammatorisk reaktion.
För att få svar på frågan behöver man undersöka knät. Om besvären minskar inom loppet av någon vecka kan man lugnt avvakta utläkning av dessa tämligen vanliga fenomen.