Smärta i foten

Fråga:

Hej!
Min 14 åriga dotter har kraftig smärta i benet som går rakt ner till stortån, detta uppstod vid ett motlägg i fotboll.vi har röntgat den men det var ingen fraktur. Efter en vecka känner hon inget och är med igen men nu räcker det att hon träffar bollen fel så kommer smärtan igen och hon kan knappt gå.vad kan detta vara?

Svar:

Kort fråga med sparsamma uppgifter gör det inte lätt för den som skall svara. Emellertid är besvärstiden mycket kort och status redan förbättrad. Jag föreslår att tiden får ha sin gång – aktiv expektans: avvakta närmaste veckorna, undvik smärtande moment under läkningstiden för denna förmodade mjukdelsskada. Vid utebliven förbättring rådfrågas idrottskunnig sjukgymnast eller läkare.