Smärta i skrattgropen i svanken och framsida lår

Fråga:

Hej! Jag har under 2 veckor haft problem med en ilande smärta på höger sida svank (skrattgropen) och framsida lår precis ovanför knäet. I början var det mest i svanken, men nu är smärtan i låret mer påtaglig. Smärtan kommer och går hela tiden, ibland känns det inte alls, men ibland kan det bli så påtagligt att jag har svårt att stödja på benet. Vad ska jag göra för att rehabilitera detta fortast möjligt för att kunna börja träna igen, och vad kan det bero på?

Svar:

Du bör i fösta hand söka för att få orsaken utredd, i första han hos din idrottsläkare. Det är svårt att säga något om detta utan att ha undersökt och testat dej. Smärta i svanken, i ”skrattgropen” (SIPS) kan ha med problem från leden mellan korsbenet och bäckenet (SI-leden) att göra. Smärtan från låret strax intill knäleden brukar ha med lårmuskeln att göra. Möjligen har du belastat lårmuskeln annorlunda p g a besvären från svanken, vilket givit en lokal överbelastning. En funktionell undersökning med testning ger svaret.