Snabb gång och kondition?

Fråga:

Förbättras konditionen något om man går en timme i snabb takt varje dag??? Och om den nu gör det, hur lång tid tar det innan man märker något resultat???

Svar:

Javisst förbättras konditionen av snabba promenader. Konditionen anpassar sig till den nivå man anstränger sig. Man får således så bra kondition som man tränar! För att ha marginal för sitt vardagliga liv bör träningen således ligga på en högre nivå än det vardagliga livet. Ju högre nivå man tränar, desto bättre kondition (till en viss nivå). Hur lång tid det tar innan man når den nivå man tränar är dels individuellt, och dels hur intensivt och ofta man tränar. Men oftast märker man konditionsresultat påtagligt redan efter 5-10 snabba promenadpass, t ex på så sätt att man orkar gå i trappor lättare och med mindre an strängd andning. Kroppsansträning upplevs lättare och man känner sig ”friare”.

Läs gärna tips och råd om konditionsträning på förstasidan!