Sned höft/rygg/benlängdsskillnad

Fråga:

Kort fakta: Vintern 06 fick jag en spricka i tåbenet, opererades med skruv, lagläkaren (spelade hockey på hög ungdomsnivå, var 15 då) sa att jag skulle ta ut skruven också, opererade ut denna våren 07. Har egentligen sedan jag tog bort gipset (4v efter operation i feb 06) haltat litet. Har varit prickfri hos läkaren när man tittade för skolios, dock upptäcktes en sned rygg och en sned höft samt benlängdsskillnad. Kan dessa vara orsakade av felträning? Har löpt en hel del i mitt liv, och har alltid haft ett litet haltande steg efter sprickan i foten. Tycker jag är rätt påverkad vid träning, kör jag axelpress med skivstång så tycker jag ena armen når längre upp, och denna känns också ”mer utsliten” vid löpning brukar det vara vänster benhinna/vadmuskel jag får känningar i. Har av naturliga skäl inte full rörlighet och kan således inte rulla ”fullständigt” på vänster fot. Har en väntande ortopedremiss, efter att ha talat med några personer så säger de att ortopederna inte brukar bry sig nämnvärt om sned rygg såvida det inte är en stor krökning (min är nog inte särskilt stor..) så där lär utfallet bli ”testa inlägg” och sedan inte bry sig särskilt om min träningssituation. Höften är vriden moturs, dvs min vänstra höft är ”bakom” den högra. Har varit i kontakt med naprapat, kiropraktor och sjukgymnaster mailledes (dvs inga besök) och naprapaterna och kiroprakterna har ju haft ”massa patienter med lika problem som blivit helt återställda” men vet inte om jag vill ge mig i den svängen där man får gå till någon ryggknäckare för resten av ens liv innan man fått bedömning av någon som har lite evidens i sina påståenden. Basfakta: 19 år 1,91/86kg Inga problem i vardagen alls, det blir märkbart först vid träning. Frågan är: Vad kan du göra för mig? Ursäkta ostrukturerad fråga, men upplever det svårt att få någon struktur i denna lilla textruta 🙂 Bästa hälsningar, Robin

Svar:

Det är svårt att svara på om din assymetri är medfödd eller träningsbetingad utan att ha undersökt dej. Funktionell undersökning brukar ge god vägledning. Men jag förstår inte ditt problem. Är du orolig för din assymetri eller har du följder av den? Man överbetonade förut betydelsen av t ex scolios (krökning eller vridning av ryggraden) och befarade att det var förknippat med senare problem från rörelseapparaten, något som inte är generellt. Likaså överbetonar idag många fysioterapeuter (kiropraktorer, sjukgymnaster och naprapater) och en del hävdar sej kunna manipulera fram en önskvärd symmetri. , åtminstone temporärt. Dokumentationen för denna behandling är dock tveksam, liksom sambandet mellan assymetri och besvär. 
När det gäller ditt löpsteg bör någon med kunskap och erfarenhet göra en löpstegsbedömning: Löpstegsanalys bör utföras av idrottsläkare/naprapat/sjukgymnast/fysioterapeut med särskild kunskap och erfarenhet av detta. Vid mer än lätta besvär räcker inte den enkla videopåtittning av löpsteget som utförs i skoaffärer, även om den också kan ge vägledning. Skoaffärsanalysen syftar f f a till att avslöja om pronation (inåtvridning av foten) förekommer och kan kompenseras med särskilda skor eller skoilägg. Pronation förekommer hos 80% av vuxna, är därmed svårvärderat, och är bara ett av många möjliga problem i löpsteget. I ditt fall finns en tidigare skada som sannolikt påverkar löpsteget och din träningsförmåga, och av det skälet finns måhända en möjlighet att korrigera ditt löpsteg, genom teknik eller ilägg, så att du får en fördelaktigare löpning. 
I första hand bör man göra en bedömning av dina besvär och komplettera med en funktionell undersökning, som inte behöver vara särskilt avancerad, men kräver att undersökaren har erfarenhet av din typ av besvär (som du inte helt tydligt beskrivit), och att tillräckligt med tid avsätts för att du ska hinna få respons på dina egna frågeställningar. Först därefter kan man ordinera åtgärder.