Spinning vid högt blodtryck

Fråga:

Är det farligt att gå på spinning vid ett blodtryck på 160/90? Är 58 år.

Svar:

Nej, om det enbart är blodtrycket du tänker på. Förhöjningen i nivå med den du anger är i princip farlig endast på sikt (f f a ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar). Hypertoni/högt blodtryck behandlas i själva verket med sådan regim – fysisk aktivitet – vilket du således bör kunna ha nytta av. Men börja träna spinning på en lägre nivå om du är ovan vid aktiviteten, och öka sedan i den takt du orkar med.