SPO2 variation vid ansträngning

Fråga:

Hej,

Jag använder sedan en tid tillbaks en pulsoxiometer för att kunna monitorera min syresättning i samband med träning bättre.

I viloläge/normalläge så har jag oftast en SPO2 på 100%. Vi löpning/cykling eller annan konditionsidrott så sjunker min SPO2 ner mot 97%, och någon gång ned till 96% efter ca 30 min träning. Hur djupt kan man sjunka i syresättning under träning utan att det betraktas som onormalt?

När jag mäter på min flickvän så konstaterar jag att hon ligger betydligt mer stabilt än jag själv, vid ungefär samma träningsintensitet.

Svar:

Hej Hans!

Syrgasmättnaden,  SpO2, mäts med en oximeter som placeras på en tunn del av kroppen, t ex en fingertopp. Genom anordningen passerar ljus av 2 bestämda våglängder genom kroppsdelen till en fotodetektor. Detektorn mäter det föränderliga ljusupptaget vid var och en av våglängderna, sedan jämförs värdena enligt en formel och ett mätvärde genereras. För att få så säkert resultat som möjligt behöver man se till att tillräckligt med blod flödar till handen/fingret där man mäter.  Bäst är när handen är varm, avslappnad och hålls i en nivå som ligger under hjärtat, vilket kan vara en svårighet under pågående fysisk aktivitet. Förutom problem med att mäta momentana värden p g a mättekniska parametrar finns individuella skillnader, vilket försvårar att tolka variationer inom normalvärdesintervallet. Till normala blodsyrenivåer räknas 95-100 procent. Om nivån är lägre än 90 procent riskerar man brist på syre, hypoxemi (syrebrist). Nivåer under 80 procent kan innebära hotande skador på nervsystem och hjärta.