Stavgångsträning

Fråga:

Kan man få en mätbar större effekt på exempelvis syreupptagningsförmågan om man promenerar med stavar (s.k. stavgång) än om man promenerar med samma intensitet utan stavar?

Svar:

Hej!
Svar: Ja. Orsaken är att man vid stavgång använder en större muskelmassa (överkroppen) för förflyttningen, förutsatt att själva gåendet har samma intensitet. Annars är konditionsträningen avhängig intensiteten, där man i princip (mycket förenklat) får bättre kondition ju intensivare man tränar.