Stress och träning

Fråga:

Det är mycket stress i samhället nu. Jag undrar om det kan motverkas eller försämras av träning??

Svar:

Hej!
Du tar upp en viktig fråga! Sannolikt motverkas all stress av motionsaktivitet, vilket flera erkända studier har visat. Emellertid kan även motion i fel form eller för mycket också vara en stressfaktor. Man kan tänka sig situationer där motionen blir en av många andra saker man ”måste” utföra. Då bidrar i stället tvånget att motionera till den allmänna stressnivån, men motverkas ändå sannolikt av själva motionsaktiviteten som sådan. När det gäller ”träning” måste man specificera vilken typ av träning det handlar om. Träning på elitnivå i vissa idrotter ökar helt klart på den allmänna stressnivån hos en individ, vilket är orsaken till att elitidrott i den flesta fall kräver att många andra ingredienser i livet får ligga på hyllan, såsom arbete, familjeliv, inkomst etc, vilket alla elitidrottare vittnar om.