Stressfraktur i mellanbenen i foten

Fråga:

För två år sedan drabbades jag av en stressfraktur i vänster vadben och tvingades till flera månaders vila.
Är en man på 50 år som har löptränat ganska aktivt (på en amatörmässig nivå) under en 10-årsperiod. Sedan i somras har jag ökat träningen något och har sprungit upp till 3 ggr/vecka (ofta torsdag, söndag, måndag). Mycket terräng, men sällan längre än 10 km/tillfälle.
Har under hösten haft en del känningar i fötterna (ömmande trampdynor, lite hälsporrekänning) och i slutet av februari fick jag ganska ont under fotvalvet på fotens yttersida, alltså ”bakom” lilltån. Har inte sprungit sedan dess, promenader går bra (spelar golf) men det ömmar fortfarande när jag trycker på skadan underifrån. Anstränger jag foten lite mer t.ex. vid tungt trädgårdsarbete ömmar det lite mer.
Jag har inte fått skadan diagnosticerad, men mina symptom tycker jag tyder på en stressfraktur i mellanfotsbenet. Problemet är att skadan inte tycks utvecklas till det bättre, trots 12 veckors vila. Hur bör jag gå vidare?

Svar:

Med 3 månaders besvär utan förbättring bör du nog söka hos läkare för detta, för en bedömning. Man bör i det här skedet kunna se en eventuell stressfraktur på en vanlig slätröntgen, något som du enklast kan få via en remiss från din husläkare.