stresshjärta?

Fråga:

Jag är 65 år och har tidigare i mitt liv åkt mycket skidor och joggat.
Jag äter nu Seloken Zoc, då mitt undertryck ibland är över 90-100. Detta gör att min ork är mycket sämre. Blir lätt andfådd och får ett lågt övertryck på ca 95 vid löpning och ansträngning. Vad skall jag göra för att kunna fortsätta med min skidåkning och joggning?

Svar:

Du bör definitivt byta ut din Selokenmedicinering, då den är välkänd för att ge konditionsnedsättning och ibland även andra biverkningar (erektionsstörningar, nedstämdhet, sömnstörning m m), i synnerhet hos män i övre medelåldern.
Förstaval för dej vore (kanske – jag vet inget om din övriga sjukhistoria) en ”angiotensin-II-hämmare” (Cozaar, Diovan med fler), som har en mycket låg biverkningsprofil och inte hindrar idrottsutövande. Det är mycket viktigt (!), både ur livskvalité- och blodtryckssynvinkel, att du kan utöva din fysiska aktivitet så långt det är möjligt. Tala omgående med din husläkare eller idrottsläkare om läkemedelsbyte!