Stretching av vita muskelfibrer

Fråga:

Hej!

En person som jag diskuterat med påstår att muskler som består av vita muskelfibrer inte lönar sig att stretcha, eftersom dessa inte reagerar på denna på samma sätt som röda eller blandade fibrer.
Min fråga gäller alltså: är det lika lönt att stretcha vita muskelfibrer som röda/blandade m.a.p:
* flexibilitet
* snabbare återhämtning
* bättre muskeltillväxt
* minskad muskelförkortning

Finns det fler fördelar utöver de jag räknat upp som stretching i allmänhet ger, och gäller i så falf dessa även för vita fibrer?

Svar:

Hej!
Huvuddelen av muskulaturen är sammansatt av en blandning av röda och vita muskelfibrer. Grovt sett är de vita explosiva men inte uthålliga, och de röda långsamma och mer uthålliga. Förhållandet mellan de två är ganska konstant om man ser till antalet i en muskel, och bestäms genetiskt. Volymsandelen röda respektive vita avgörs av vilket fibertyp som stimuleras, dvs hur man tränar.. Den nerv som stimulerar muskeln avgör om de röda eller de vita fibrerna stimuleras och därmed tillväxer. Därför ser man fler vita än röda muskler i en överarmsmuskel, och tvärt om i en vadmuskel.
Stretching är en viktig skadeförebyggande åtgärd, om den utförs på rätt sätt. Avsikten med stretching är framför allt att musklernas och ledernas rörelseförmåga eller flexibilitet ska bibehållas. Stretching gör också att nervkontakten mellan muskler och hjärna blir effektivare och det blir lättare att få kontakt med musklerna när man tränar. Med en smidig muskel kan man träna i muskelns hela längd under kontroll och utnyttja varje övningsområde maximalt. Stretchingen eliminerar dessutom den muskelspänning som uppstår i stela och förkortade muskler som kan verka störande på nervsystemet.
En muskel består således av både röda och vita fibrer. Genom detta kan man inte bestämma vilka fibrer man stretchar, och därmed faller din fråga.