Stretching före styrketräning

Fråga:

Hur viktigt är stretching före respektive efter styrketräning för resultat och förebyggande av skador?

Svar:

Hej Tommy!
När man stetchar före ett träningspass förbereder man muskeln och dess sena för den tension de utsätts för under styrketräningen. Orsaken till sträckningar och muskelrupturer är ofta en dålig förberedelse för det arbete man skall utföra. I denna ingår allmän uppvärmning, specifik upvärmning för den muskel man skall arbeta med, samt specifik stretching. När man utfört övningen färdigt har muskeln blivit stel av blodfyllnad och dessutom blivit något förkortad av arbetet. Stetching efter träningen syftar till att motverka stelheten och förlänga muskeln. Om man inte stetchar efter styrketräning kommer man snart att märka att musklerna blir stelare och kortare, vilket gör att det så småningom blir svårt att utföra övningarna korrekt, vilket gör att effekten av träningen försämras. Till och med kroppshållning och gångstil kan påverkas dramatiskt av utebliven stretching. Det finns också teorier om att stretchingen direkt via särskilda mekanismer bidrar till den styrkeökning och muskelstorleksökning som följer på träning.