Stretching

Fråga:

Hej! vi är två friidrottare som gör ett arbete om stretching. Vi undrar varför man stretchar? Finns det bevisat att man blir bättre genom stretching för och efter träning? För och nackdelar?

Svar:

Hej!
Den här frågan är således för att utföra ett planerat arbete om ämnet, något vi inte brukar besvara under detta forum. Emellertid, eftersom frågan dyker upp ofta här, och är intressant, ett kort svar klippt ur en av mina föreläsningar i samma ämne:
Man stretchar f f a av två skäl: 1) för att förebygga skador, 2) för att optimera prestation. Stretching ökar också den neuromuskulär kontrollen av muskelsegment. Tanken är att en muskel är som svagast och mest skadebenägen i sitt mest utsträckta läge. Belastning i utsträckt läge ger ofta en överbelastning. Genom att muskeln genom fysiologiska mekanismer förkortas av träning, måste denna motverkas för att man skall kunna använda muskeln optimalt (i ett submaximalt utsträckt läge). Stretching bör utföras efter träning, då man ut mer effekt av stretchingen då muskeln är uppvärmd och genom träningen något förkortad, samt för att motverka de skador som kan uppkomma genom att stretcha på en kall muskel. Före träningen/uppvärmningen bör man töja försiktigt, inte stretcha. Stretching utförs på allehanda sätt, de flesta felaktigt, vilket motverkar syftet att öka smidigheten och ökar risken för stäckskador i muskeln. Man bör ha som krav att stretching inte skall göra ont och att man på relativt kort sikt märker skillnad i sin smidighet – i annat fall bör man kontrollera sin teknik. Stretchings fördelar är vetenskapligt väl dokumenterat. Dessvärre utnyttjas inte kunskapen i någon högre utsträckning i stora delar av den organiserade idrottsrörelsen, vilket betonats både av framstående enskilda idrottsläkare och Svensk Idrottsmedicinsk Förening. Utebliven korrekt utför stretching är en av de stora orsakerna till vår generellt höga idrottsskadefrekvens.