Svår yrsel vid konditionsträning

Fråga:

Hej!
Jag har på senaste börjat få problem med extrem yrsel när jag kör tunga konditionspass på spinningen. Det kommer alltid i slutet av passet, slår lock för öronen och det känns som jag ska svimma. Får lägga mig med benen upp och är klen ett bra tag efteråt. Jag är en tjej på 28 år och rätt vältränad, har alltid tränat och hållit igång. Har lågt blodtryck så när jag var yngre hade jag ganska lätt för att svimma men det är inget jag har problem med i vuxen ålder. Har du någon aning om vad detta kan bero på?

Svar:

Yrsel i samband med ansträning är ett allvarligt symptom, och skall alltid föranleda att man avbryter aktiviteten, tills denna fått sin förklaring genom medicinsk utredning. Det finns tänkbara cirkulationsbetingade orsaker (t ex hjärtrytmrubbingar, hjärtklaffsjukdom, hjärtmuskelinflammation) som kan vara mycket farliga. Mitt råd blir därför att du inte anstränger dig med fysisk aktivitet tills orsaken till yrseln är utredd. Sådan utredning kan skötas av husläkare, som vid behov kan remittera vidare, med vilken du bör ta kontakt omgående.