Svullen sena under foten

Fråga:

När min dotter är på träningsläger med bordtennis
laget då det är extra tuff träning, samt vid mycket matcher svullnar en sena på undersidan av foten. som går under hålfoten så hon får svårt att stödja på foten pga smärtan.

Svar:

Övebelastning av en sena av sådan grad att hon har svårt att stödja bör man inte vänta med att låta undersöka. Man behöver ta reda på vilken sena det handlar om – det finns några att välja bland, och orsaken till besvären. Därefter kan man bestämma rätt behandling. Överbelastning beror på att det finns en stor skillnad mellan krav och förmåga, antingen lokalt/enskilt eller generellt, varav det sistnämda är vanligare. Rätt behandlig blir då att öka förmågan och/eller minska kraven (åtminstone temporärt). Diagnostiken bör bör ske hos idrottsläkare eller läkare med idrottsmedicinsk förståelse, i synnerhet om det handlar om elitsatsning. Därefter bör sjukgymnast eller naprapat involveras för rehabupplägg.