Synedsmosskada

Fråga:

Jag har dragit på mig en ganska ordentlig stukning under en fotbollsmatch. Vår lagläkare typ tror att det är en stukning på insidan av foten men också en skada på syndesmosen. På vårdcentralen sa dom inget om den men röntgade foten och hittade inga frakturer. När man läser lite så hittar man att det är väldigt ovanligt att skada bara syndesmosen utan nån fraktur, stämmer detta? Jag undrar också om det är så att syndesmosen alltid går av helt eller om den kan typ skadas lite och gå helt av?

Svar:

Skada på de strukturer som ger stabilitet i de främre delarna av fotleden, mellan skenbenet och vadbenet, syndesmosen, kan f f a ske vid utåtvridning av foten vid samtidig belastning, och det är dessvärre ovanligt att inte samtidig få en fraktur på den yttre fotknölen. Ibland är frakturen belägen på vadbenets övre del, strax nedom knät. Följden blir brist på stabilitet, vilket kräver akut kirurgisk åtgärd. Frånvaro av fraktur är således ovanligt, samtidigt som skadan på syndesmosen ibland är svår att upptäcka. Misstanke på syndesmosruptur bör följas av en noggrann manuell undersökning understödd vid behov av MR eller ultraljudsundersökning vid tveksamhet.