Tibialis posterior som gör ont vid tryck men inte under aktivitet.

Fråga:

Hej,
Jag är en nysvuren löpare som har tampats med en överansträngning i Tibialis Posterior de senaste 5 veckorna och är lite fundersam över hur läkningen går till och hur man ska tolka muskelns signaler. Min rehabilitering har gått riktigt bra, löpsteget är skonsammare, höftens rörlighet är bra, knäkontrollen är bra och styrkan i alla involverade muskler är enligt fysioterapeuten långt över förväntan.

Det jag undrar över är vilken typ av smärta man kan träna försiktigt med, och vad som händer när en ”halvläkt” skada börjar göra ont igen. I början var det enkelt att tolka signalerna eftersom det gjorde ont när jag gick och sprang, då slutade jag springa och gick kortare promenader vid sidan av mina rehabövningar. Nu kan jag göra tåhävningar med extravikt, gå, springa och så vidare helt utan smärta men om jag trycker på muskeln efter ett träningspass så ömmar det, precis som om det skulle sitta ett blåmärke på själva muskeln. Ibland kan jag ”massera bort det” och ibland blir det värre när jag trycker på det. Ska jag fortsätta träna försiktigt och låta bli och trycka på stället eller ska jag backa från löpningen helt tills jag kan springa utan att det börjar ömma? Jag vill betona att det bara är ömt vid tryck med fingret, jag känner ingenting alls vid någon aktivitet.

Tack på förhand!

Svar:

1) Lita på och lyssna till vad kroppen säger dig – respektera smärtan.
2) På en 10-gradig skala som mäter dig egen smärtupplevelse får du inte ha mer än max 4 för att kunna träna relativt riskfritt.
3) Om smärtan ökar efter passet bör aktiviteten bytas ut mot annan under 2-3 veckor varefter försök till återgång. 
4) Tryck/massage har ingen mer än tillfällig effekt på en faktisk idrottsskada. Hård massage kan fördröja utläkningen. 
5) Rehabträningen skall ske med gradvis ökande aktivitet. Hur det läggs upp är individuellt. Ett generellt sätt att trappa upp är ett RLS-schema.