Träna när man har feber?

Fråga:

Jag undrar varför det är så farligt att träna med feber i kroppen?

Svar:

Feber är ett tecken på att kroppens försvar är aktiverat, dvs att främmande mikroorganismer cirkulerar i blodet. Kroppen svarar med att höja kroppstemperaturen och genom att börja producera antikroppar mot det som är främmande. Dessa mekanismer är energikrävande och samtidig träning konkurrerar därför med denna. Träning och feber leder till att kroppen blir hyperkatabol, dvs bryter ner muskelprotein för att tillfredsställa energibehovet. Dessutom blir man ofta mentalt negativt påverkad av feber och infektion, vilket ökar skaderisken och försämrar möjligheten till en optimal träningsinsats. En fruktad komplikation till bl a banala halsinfektioner är hjärtmuskelinflammation. Dödsfall är inte ovanliga med denna åkomma och läkningstiden är mycket lång för den som drabbas, över 6 månader.Med vänliga hälsningar, Dan Leijonwall, specialistläkare, IMES/idrottsdoktorn.se