Träning efter influensa

Fråga:

Jag har hört att man ska vila i tre veckor efter att ha haft influensa. Stämmer det?

Svar:

Hej!
Nej, det stämmer inte. Man bör inte träna så länge man har sjukdomskänsla. När symtomen gått över kan man försiktigtvis börja träna igen och trappa upp träningen under så lång tid som man varit borta, förutsatt att man mår bra f ö.