Träning efter Twar

Fråga:

Vår 16-årige son, som tränar skridskoåkning på elitnivå, fick förra veckan besked genom blodprov att den senaste månadens ihållande förkylning orsakas av twar-bakterier. Han äter nu antibiotika. Enligt läkaren på vårdcentralen kan han börja träna försiktigt efter avslutad antibiotikakur. Min fråga är hur försiktig man ska vara? Är det läge att försöka få taget ytterligare ett blodprov för att konstatera att twarbakterierna är borta innan han börjar träna igen?

Svar:

TWAR, infektion med bakterien Chlamydia pneumoniae, skiljer sej inte från andra lunginflammationer/bronkiter när det gäller rehabtid. Förstahandsval av antibiotikum är doxycyklin (Doxyferm), vilket botar de allra flesta. Det finns därför ingen anledning till nya prover, såvida inte symptom kvarstår efter behandlingen. På samma sätt som vid annan lunginflammation behöver man av återhämtningsskäl börja försiktigt med träning och trappa upp denna successivt. Hur försiktig man är i träningen avgörs av hur allvarlig infektion man haft och hur mycket ork man har.