Träning med blodtryckssänkning

Fråga:

Jag äter amlodipin och candesartan för högt blodtryck. Problemet är att sedan jag började med det orkar jag mindre när jag cyklar. Trots att jag känner mjölksyra och det är jättejobbigt har jag svårt att få upp pulsen till min normala aeroba tröskel. Jag tar inte betablockerare och de mediciner jag tar ska enligt läkare inte ha denna effekt. Är det så att min läkare har fel om detta?

Svar:

Din konditionssänkning kan bero på flera olika saker. Candesartan (AIIRA) och amlodipin (kalciumantagonist) är generellt en bra kombination och att föredra framför betablockerare och diuretika (vätskedrivande) om man har krav på viss konditionsnivå. En inte ovanlig orsak är insättningssvårigheter – man får räkna med 2-4 veckor omställningstid för kroppen att anpassa sig till ny medicin eller dosändrig. En annan orsak kan vara interaktion med andra läkemedel, att du använder även andra läkemedel som i kombination ger ofördelaktiga effekter. En tredje orsak kan vara biverkningar av någon av de nya medicinerna, något som är mindre vanligt hos de läkemedel du nämner. Bästa tips jag kan ge är att du söker för en bedömning hos din husläkare, som kan komplettera sin bedömning med att lyssna på hjärta och lungor, ordinera blodprover och EKG. Om man inte kan påvisa någon känd orsak kan nästa steg vara att objektivt mäta din prestationsförmåga genom ett arbetsprov (”cykeltest”).