Träning vid bältros

Fråga:

Hur fort kan man påbörja och trappa upp träning (tex löpning och styrka), vid en bältrosinfektion? Dvs, efter den första initiala fasen med först feber, sen blåsor, men när smärtorna kvarstår.

Svar:

Det beror bl a på ditt allmäntillstånd, träningsnivå, ålder och hur länge du varit borta p g a infektionen. Så här svarade jag i Svenska Dagbladet 2010, och det gäller än:

Bältros är samma sak som Herpes Zoster eller Varicella-Zoster, och är en virussjukdom. Det är samma virus som vattkoppor (Varicella), och om man haft vattkoppor som barn ligger dessa ligga latent i bland annat nervcellskärnor i ryggmärgen och kan blomma upp vid till exempel nedsatt immunförsvar. Man kan också få en primärinfektion som vuxen, vilket yttrar sig som vattkoppor. Viruset smittar luftburet, det vill säga att det räcker med att vistas i samma rum som en smittad för att bli smittad själv. HZ visar sig oftast inom en vecka som ett rött bälte med blåsor på bålen efterföljt av nervsmärta i den drabbade nerven. Andra veckan bildas krustor, det vill säga att blåsorna torkar in, men nervsmärtan kan hålla i sig många veckor i värsta fall. HZ kan också drabba ögat, lungorna, ansiktsnerver och hjärnan – alla dessa är allvarliga symptom som skall behandlas av sjukhusspecialister. Med stigande ålder har sjukdomen svårare förlopp.I tidigt skede, helst inom 2 dygn, kan antivirala läkemedel ha bra effekt. I annat fall återstår symptomlindring med smärtstillande läkemedel vid behov. För idrottare gäller att undvika ansträngande aktivitet under den akuta fasen – så länge man har blåsor och krustor – för att minska komplikationsrisker och smittspridning. Inte helt ovanligt, såsom vid andra virusinfektioner, är efterföljande trötthet – ibland flera veckor efter infektionen, vilket ibland gör det svårt att komma igång igen. Som alltid om man är frånvarande längre tid från träning behöver man en tid för upptrappning av aktiviteten för att slippa skador och överbelastning. Räkna med minst lika lång tid som du varit borta för att komma tillbaka till samma nivå. Särskilt upptrappningsschema för långdistanslöpare (RLS) kan man få på min sajt idrottsdoktorn.se.