Träning vs ont i hals!

Fråga:

Hej, har ett problem jag med er hjälp skulle vilja komma till rätta med. Jag tränar 3-4ggr i veckan. Det kan vara allt från gym, innebandy, rullskidor till löpning eller simning. Håller på med en svenskklassiker så jag tränar ganska mångsidigt. Jag är sällan snuvig, och hosta har jag istort sett aldrig däremot drabbas jag allsom oftast av halsont, kanske var 3:e vecka. Ofta kommer halsonten när jag ökar intensiteten i träningen. Jag är mycket noga med kosten, sover 7-8 timmar/natt och äter kosttillskott iform av mivitotal, vitlök och omega3.

Jag har från barnsben blivit matat med hur farligt det är att träna med halsont, pga risk för hjärtmuskelinflammation, träna med vanliga förkylningssymptom typ snuva är ok, men inte halsont. Jag använder mitt sunda förnuft så långt det räcker i bedömningen om jag ska träna el inte och när jag har flera symtom samtidigt eller feber så vilar jag givetvis. Men problemet är att jag ofta mår bra, inga sjukdomskänslor för övrigt i samband med halsontet. Så jag står ofta i valet och kvalet om jag ska träna eller inte. Vet liksom inte om jag överdriver det här med halsen, känner efter för mycket eller om det verkligen är jätte farligt så fort man har minsta känning. Det börjar bli lite psykiskt jobbigt, för jag får aldrig nån kontinuitet i träningen, den blir hela tiden sönder ryckt av att jag måste vila. Har varit och fått halsen undersökt för att konstatera att det inte är nåt annat fel på den, men den var helt normal. Svaret var att jag har en känslig hals, vissa får lättare hosta eller snuva och jag får oftare problem med halsen.
Detta leder fram till följande frågor:

Är det ok att träna med lättare förkylningssymptom typ snuva? (ej halsont)
Är det alltid farligt att träna med halsont?,
eller är det bara kombination halsont/feber som är farligt?
Min läkare säger att när jag känner nåt i halsen, vänta 3dagar, har det inte blivit värre kör på som vanligt. Är det ett bra råd enligt dig?

Tack på förhand! Erik

Svar:

Hej!
Någon absolut gräns att träna eller inte träna föreligger inte. Man bör definitivt aldrig träna när man har sjukdomskänsla, p g a risken för f f a hjärkomplikationer, men också p g a den ökade allmänna skaderisken och av det skälet att träning inte lönar sej i det stadiet. ”Ont i halsen” innebär oftast att det finns en pågående infektion, och då är det olämpligt att träna. Kommer ”ont i halsen” ofta bör man låta sej undersökas hos läkare för att bedöma den ökade infektionsfrekvensen och om något annan sjukdom finns som förklaring, t ex allergi
Hur skadligt det är att träna med ”ont i halsen” går inte närmare att bestämma utan att bedöma varje individ för sej. Den skattning som finns grundar sej på statisktik och forskning och gäller således en grupp människor. När det kommer till individnivå gäller andra saker. Min inställning är att det är bättre att ta det säkra före det osäkra och undvika träning när man känner sej tveksam. 
Man måste också väga frågeställningen ”träna eller inte träna” mot träningsmotivet. Om det handlar om elitsatsning är individen ofta benägen att ta större risker än vid motions- eller underhållsträning. Sammantaget torde komplikationsrisken då öka i och med kombinationen hård träning, risk för högre frekvens luftvägsinfektioner och träning under infektionssjukdom, således inte att rekommendera ur hälsosynvinkel.