Träningsförkylning

Fråga:

Hej

Jag tränar löpning på sommaren och kombinerat löpning/styrketräning på vintern med tonvikten på styrketräning. Mitt problem är att jag ofta får en förkylning/infektion efter ca 3 veckor och måste avbryta träningen. Detta ger ingen kontinuitet och är tämligen irriterande när jag inte kan träna på ca 2 veckor. Jag använder cykel i stort sett varje dag för jag har inte någon bil.
Kan det ha ett samband med att jag utsätter mig för vädrets makter så gott som dagligen genom transporter? Jag upplever inta att någon av mina kompisar har samma problem.

Anders

Svar:

”Förkylning” har inte så mycket med kyla att göra som att man blir smittad. En förutsättning för att få luftvägsinfektioner är att man utsätts för smitta, dvs umgänge med andra människor. Visa virus förökar sig dock bättre om vissa delar av kroppen kyls ner, t ex näsan vid kall väderlek vintertid, vilket befrämjar möjligheten till smittspridning under dessa årstider. Emellertid brukar kroppens immunförsvar ta hand om de flesta förkylningar på ett bra sätt, och det låter inte normalt att du drabbas av förkylning så ofta som du skriver. Jag tror inte på nåt samband med ditt cyklande, som snarare borde vara positivt. Möjligen kan man tänka sig andra orsaker till dina besvär, t ex allergi som också kan ge slemhinnesvullnad, nysningar och hosta, och det vore därför av stort värde att du beställer tid hos din husläkare för en noggrannare bedömning.