Träningsprinciper, glykemiskt index m m

Fråga:

Hej,
jag har börjat läsa om träning, kost och motion i böcker, tidningar och på nätet. Ju mera jag läser desto mera förvirrad blir jag! Man fullkomligt drunknar i information om olika teorier om vad som fungerar och inte fungerar.

Nu till mina frågor:
Hur viktigt är det att tänka på glykemiskt index på maten?
Är träningen bortkastad (ineffektiv) om man inte äter lämplig mängd kolhydrater och proteiner efter passet?

Mitt mål med träningen är huvudsakligen att få lite mera volym på överkroppen, eftersom jag ( som många andra tjejer) lite klen där. Jag kör styrketräning 2ggr/v, samt spinning och box ett pass vardera.

Är detta en lämplig kombination?
Jag tycker inte att jag ser så mycket resultat när det gäller volym och undrar om det kan bero på träningsmetoden. Använder Nautilus-principen, där man kör endast ett set per övning med tyngder så att man max ska orka 12 rep. Jag tycker själv att jag kör strikt utan att slarva eller fuska. Är jag för otålig kanske?

Många hävdar att detta inte är tillräckligt, men om man läser lite om nautilus-metoden tycker jag att det verkar rimligt rent fysiologiskt.

Tack på förhand!

Svar:

Hej!
Ja, visst finns mycket information att hämta på nätet, och det är svårt att sålla ut vad som är riktigt och fel om man inte är insatt. Massor av teorier om vad som fungerar och inte fungerar florerar. Personligen är jag inte förvånad över att majoriteten av de som skriver är rena charlataner. Lätta och bekväma budskap är lätta att sälja, och sälja är nyckelordet i den här extremt marknadsanpassade världen.

Men faktum kvarstår liksom tidigare att verklig kunskap måste bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet utan personlig vinning. Att tolka en forskningrapport är också en konst och kräver att kan har djupa och breda kunskaper själv. Även inom den etablerade idrottsvärlden är kunskapen ganska liten om vad som är effektivt, och en stor del av principerna är föråldrade eller felaktiga. Tyvärr äger inte heller idrottsförbunden i många fall kunskap om vad man skall välja, vilket är en av huvudorsakerna till uteblivna framgångar i tävlingssammanhang, och det är av prestigeskäl svårt att föra in ny kunskap. Jag vill betona att det dock finns undantag.

För att kunna veta vad som är att lita på måste man veta vem som står bakom det om påstås och vilken bakgrund vederbörande har, samt vilket syfte publikationen har.

Vad som funderar när det gäller träning och kost är således en konst i sig att känna till. Man kan utgå från att den information som lämnas av någon som är bunden till ett företag med vinstintresse i det berörda ämnet i bästa fall är vinklad, i sämsta fall felaktigt och lögn. Jag kan ge hur många exempel som helst på detta.

Glykemisk index har bara betydelse om man äter få måltider per dag och då maten är dåligt balanserad när det gäller kolhydrat, fett och proteininnehåll. Ju fler måltider, desto mindre betydelse har glykemiskt index i praktiken.

Det är viktigt att äta åtminstone kolhydrater så snaret som möjligt efter träningspasset, då detta bryter den katabolism (nedbrytning av muskler) som åstadkommits av träningen. Jag brukar rekommendera 100-200 g kolhydrater (dvs ett par bananer eller motsvarande). Träningen är inte bortkastad om man inte gör så, men får sannolikt inte lika bra uppbyggande effekt.

Fördelningen av din träning låter ganska bra, men den s k Natutilusprincipen är överspelad sedan lång tid om man vill nå annat än mindre effekter. Rent praktiskt är träningsprincipen inte särskilt effektiv och sannolikt mindre effektiv än traditionell styrketräning. Den har dock fördelar i att den inte kräver särskilt mycket tid och kan vara rolig som omväxling. Nackdelarna överväger dock i form bl a av icke optimalt träningsresultat och bundenhet till träningsmaskiner.